Новини проекту
Проведення ЗНО в умовах карантину
Вітаємо переможців турніру «Герої матемагіі»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР серед учасників гри «Герої Матемагіі».
Довідка про сайт. Останні події... НЕ ЗНИКЛИ
Вітаємо педагогічних працівників з отриманням сертифікатів!
Відеоуроки з користування порталом (Частина третя)
Дистанційне навчання з «E-schools» та «МійКлас»
Пакет «Слухач» для навчання на карантині
Відеоуроки з користування порталом (Частина друга)
Відеоуроки з користування порталом (Частина перша)
Усунення проблем, пов'язаних з оновленням порталу
Запрошуємо підвищити кваліфікацію!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 5 чоловік

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!


Після проведення технічних робіт на сайті можуть виникати деякі проблеми.

Для їх усунення вам необхідно почистити cache та cookie у браузері https://e-schools.info/help/79


З метою профілактики поширення коронавірусної інфекції COVID-19 серед співробітників служби підтримки порталу «E-schools»

ми обмежуємо її роботу. Очікування відповіді наших фахівців може зайняти більше часу. Перед тим, як звертатись до співробітників

служби підтримки, будь ласка, ознайомтесь із статтями розділу «Допомога» - https://e-schools.info/help. Дякуємо за розуміння.


Бюджет

Дата: 29 листопада 2017 о 13:09, Оновлено 28 лютого 2019 о 11:16
Автор: Боднар О. Я.
Звіт про використання коштів Павлівського НВК станом на 01.10.2017 р.

Зарплата за 9 місяців

Харчування

Теплопостачання

Водопостачання

Електроенергія

Газопостачання

Тверде

паливо

2111

2120

2 654 009

585 115

89 657

393 506

78 356

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  N 57
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі: Чотири мільйони  п"ятсот п"ятдесят дві тис. вісімсот п"ятдесят чотири грн. 00 коп. (4552854 грн. 00 коп.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти

(посада)

                                                         Шарабуряк С.І.

(підпис)             (ініціали і прізвище)

10.01.2017

(число, місяць, рік)                     М.П.

Кошторис на  2017 рік

02143525  Відділ освіти Тисменицької РДА                               Павлівський  НВК

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Тисменицький район

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету: місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

10  Відділ освіти Тисменицької РДА

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

4435503,00

117351,00

4552854,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

4435503,00

X

4435503,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

117351,00

117351,00

 - Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0,00

0,00

 (розписати за підгрупами)

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

0,00

0,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0,00

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0,00

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0,00

0,00

- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0,00

0,00

 (розписати за підгрупами)

0,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

0,00

0,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів

25020200

X

0,00

0,00

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

X

0,00

0,00

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

X

0,00

0,00

- інші надходження, у тому числі:

X

0,00

0,00

   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

X

0,00

   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання)

X

0,00

0,00

   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

X

X

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

4435503,00

117351,00

4552854,00

Поточні видатки

2000

4435503,00

117351,00

4552854,00

Оплата праці

2110

2946065,00

0,00

2946065,00

Заробітна плата

2111

2946065,00

0,00

2946065,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0,00

0,00

0,00

Нарахування на оплату праці

2120

596320,00

0,00

596320,00

Використання товарів і послуг

2200

890260,00

117351,00

1007611,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

7778,00

5000,00

12778,00

Медикаменти та перев`язувальні матеріали

2220

0,00

0,00

0,00

Продукти харчування

2230

161342,00

111551,00

272893,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

141106,00

800,00

141906,00

Видатки на відрядження

2250

2469,00

0,00

2469,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0,00

0,00

0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

577565,00

0,00

577565,00

Оплата теплопостачання

2271

458062,00

0,00

458062,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

0,00

0,00

0,00

Оплата електроенергії

2273

119503,00

0,00

119503,00

Оплата природного газу

2274

0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

0,00

0,00

0,00

Оплата енергосервісу

2276

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0,00

0,00

0,00

Обслуговування боргових зобов`язань

2400

0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань

2410

0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань

2420

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0,00

0,00

0,00

Соціальне забезпечення

2700

2735,00

0,00

2735,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

2735,00

0,00

2735,00

Інші поточні видатки

2800

123,00

0,00

123,00

Капітальні видатки

3000

0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів

3122

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об`єктів

3132

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

0,00

0,00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об`єктів

3142

0,00

0,00

0,00

Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури

3143

0,00

0,00

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0,00

0,00

0,00

Надання зовнішніх кредитів

4210

0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

0,00

0,00

0,00

Директор школи

Боднар О.Я.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

Глеб Г.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

М.П.***

05  січня 2017

(число, місяць, рік)

   * До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.

   *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників  та  національних  вищих  навчальних  закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Інформаційна довідка щодо укладення договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, в тому числі за підсумками конкурсних торгів за 2017р. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі: 6885100( шість мільйонів вісімсот вісімдесять п'ять тисяч сто) грн.00 коп
(сума словами і цифрами)
Сільський голова
(посада)                      
Р.А.Крутий 
(підпис) (ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік) М.П.
 КОШТОРИС
на 2018 рік
 20562763  Павлівський навчально-виховний комплекс
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
с.Павлівка
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01  Апарат місцевої ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0111020  )
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 6 823 900,00 61 200,00 6 885 100,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 6 823 900,00 х 6 823 900,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 61 200,00 61 200,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 61 200,00 61 200,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 61 200,00 61 200,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 6 823 900,00 61 200,00 6 885 100,00
Поточні видатки 2000 6 823 900,00 6 823 900,00
Оплата праці 2110 4 610 500,00 - 4 610 500,00
Заробітна плата 2111 4 610 500,00 - 4 610 500,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 1 014 300,00 - 1 014 300,00
Використання товарів і послуг 2200 1 199 100,00 61 200,00 1 260 300,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 25 000,00 - 25 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 308 100,00 61 200,00 369 300,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 6 000,00 - 6 000,00
Видатки на відрядження 2250 16 700,00 - 16 700,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 843 300,00 - 843 300,00
Оплата теплопостачання 2271 726 700,00 - 726 700,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 116 600,00 - 116 600,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 - -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
Керівник О.Я.Боднар
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу Г.Г.Панчишин
(підпис) (ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік)
М.П.***
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Заклад освіти

З\п

Назва установи (закладу) яка подає інформацію

Назва СГД

ЄДРПОУ/реєстр аційний номер облікової картки платника податків СГД (ідентифікаційни й номер)

Адреса СГД, з яким укладено договір

На які види товарів, робіт та послуг укладено договір

Договір

Сума договору

Дата

Номер

Павлівський НВК

174

Відділ освіти Тисмен.РДА

КП "Капітальне будівництво"

00726671

м.Тисмениця вул.Галицька 17

Тех.нагл.по кап.рем.каналізації Павл.ЗОШ

20.09.2017

191

1724,47

Павлівський НВК

175

Відділ освіти Тисмен.РДА

ТзОВ"Букініст"

19393373

м.Івано-Франківськ вул.Незалежності 19

Література для Павлів.НВК

22.08.2017

511

2000,00

Павлівський НВК

176

Відділ освіти Тисмен.РДА

ТзОВ"Екоспецбу д"

38712649

м.Івано-Франківськ вул.В.Івасюка 58/42

Капіт.ремонт водопроводу і каналізації Павлів.НВК

21.08.2017

482

97660,80

Павлівський НВК

177

Відділ освіти Тисмен.РДА

ТзОВ "Будівельна компанія "Добре"

41474469

м.Івано-Франківськ вул.В.Симоненка 5/40

Кап.рем.території Павлівського НВК

03.08.2017

393

97517,00

Павлівський НВК

178

Відділ освіти Тисмен.РДА

ТКП"Капітальне будівництво"

00726671

м.Тисмениця

Ведення технагляду по благоустрою Павлів.НВК

12.06.2017

61

4875,82

Павлівський НВК

179

Відділ освіти Тисмен.РДА

ТзОВ"Епіцентр- К"

32490244

м.Івано-Франківськ вул.Івасюка

Світильники світодіодні для Павлів.НВК

11.05.2017

231

27546,90

Павлівський НВК

180

Відділ освіти Тисмен.РДА

СПД Костриба П.В

1998202390

м.Івано-Франківськ вул.Північний бульвар 4

Спортінвентар для Павлів.НВК

03.05.2017

214

25000,00

Павлівський НВК

181

Відділ освіти Тисмен.РДА

ТзОВ"Будартком пані"

41213470

с.Хом'яківка вул.Надрічна 11

Капремонт по благоустрою території Павлів.НВК

28.03.2017

171

225417,00

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.